นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากธรรมชาติของสินค้าเครื่องประดับประเภทมุก ทางร้านค้าไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าหรือคืนเงินค่าสินค้า