การดูแลผลิตภัณฑ์

การดูแลรักษาเครื่องประดับไข่มุก

เก็บเครื่องประดับไข่มุกไว้ในถุงผ้าหรือกล่องเก็บเครื่องประดับ และแยกเครื่องประดับไข่มุกออกจากเครื่องประดับชนิดอื่น เนื่องจากเครื่องประดับอัญมณ๊อื่น อาจทำให้ไข่มุกเป็นรอยได้

–  สวมเครื่องประดับไข่มุก หลังจากที่ใช้น้ำหอมและสเปรย์ฉีดผม เนื่องจากแอลกอฮอล์และกรด สามาถรทำให้สีไข่มุกหมองได้

–     เช็ดเครื่องประดับไข่มุก ด้วยผ้าชุบน้ำหลังสวมใส่

–     ห้ามล้างเครื่องประดับมุกด้วยน้ำสบู่

–     ห้ามใช้เครื่องล้างเครื่องประดับประเภท อัลตราโซนิดหรือไอน้ำ ในเครื่องประดับไข่มุก เพราะไข่มุกมีความไหวต่อความร้อนมาก

–     เเครื่องประดับงานเงินสามารถเกิดการออกซิไดซ์ได้ ซึ่งทำให้เครื่องประดับเกิดสีดำและไม่เงา สามารถแก้ใขโดยใช้ผ้าชุบสารเคมีสำหรับทำความสะอาดงานเงิน

 

การซ่อมแซมและแก้ไข

 

 ร้านค้ายินดีให้บริการซ่อมแซมสินค้า ถ้าสินค้าเกิดการชำรุดบางส่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ร้านค้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เครื่องประดับของลูกค้ากลับมาเป้นเหมือนเดิม 

Note: การส่งคืนสินค้าทางลูกค้าจะต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาให้ร้านค้า

ถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยเเกี่ยวกับสภาพของเครื่องประดับมุกและต้องการส่งซ่อม ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง ติดต่อเรา   

HOW CAN WE HELP?

ใบรับรอง
รับรองโดย Jewel FEST CLUB

การจัดส่ง
จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

การชำระ
รองรับ VISA MASTER CARD

ใบรับรอง
รับรองโดย Jewel FEST CLUB
การจัดส่ง
จัดส่งภายใน 3 วันทำการ
การชำระ
รองรับ VISA MASTER CARD